Husorden

Lejer skal til enhver tid vise hensynsfuldhed over for andre lejere og for lejemålet i sig selv. Samtidig skal man afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre. Det er udlejer eller repræsentanter herfor der vil påtale, hvis du, dine børn eller gæster overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden i området. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter sådan en påtale. Klager over brud på husordenen skal skriftligt indgives til udlejer.

Unødig støj fra biler, motorcykler og knallerter er forbudt.

Kontaktoplysninger

Tlf: 4086 5890 eller 4083 8300

E-Mail: post@byggefirmaet-jh.dk

Libravej 12

8270 Højbjerg

CVR Nr: 19 63 92 90