Husdyr

Som udgangspunkt kræver det tilladelse af udlejer at have husdyr i lejemålet.

Lejer skal dog være opmærksom på, at der i forbindelse med husdyr i lejemålet kan forekomme ekstra udgifter i forbindelse med istandsættelse ved flytning. 

Ved udlejers skiftlige tilladelse til at holde husdyr gælder følgende regler:

  1. Husdyrene skal være små, dvs. under 20 kg.
  2. Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Det gælder fx slanger, skorpioner, krybdyr, rotter og visse hunderacer (kamp-, muskel- eller brugshunde m.v.).
  3. Husdyrene må ikke være generende for omgivelserne. Hverken via deres opførsel, lugt eller støj.
  4. Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og de må ikke være generende ved deres gøen.
  5. Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at lejeren, trods påmindelse, holder husdyr i strid med ovennævnte regler.
Jesper Højberg

Udlejning og administration

Tlf: 4083 8300

E-mail:

jhp@byggefirmaet-jh.dk

Kontaktoplysninger

Tlf: 4086 5890 eller 4083 8300

E-Mail: post@byggefirmaet-jh.dk

Libravej 12

8270 Højbjerg

CVR Nr: 19 63 92 90