Fraflytning

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i samme stand som ved indflytningen. Istandsættelsen af lejemålet udføres af udlejer, efter lejeren er fraflyttet og sker for lejers regning.

Såfremt lejer ikke ønsker lejemålet malet af Byggefirmaet Jørgen Højberg, er lejer berettiget til at antage et andet firma til at male lejemålet. Det er dog en betingelse, at malerarbejdet udføres af et momsregistreret firma, og faktura for det udførte arbejde skal kunne fremvises ved fraflytningssynet. Malerarbejde udført af eksterne firmaer skal godkendes af udlejer. Såfremt arbejdet ikke kan godkendes er udlejer berettiget til at male om for lejers regning. Lejer skal betale fuld husleje i denne periode.

Som lejer skal du derfor være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før datoen for ophøret, så der kan foretages et fraflytningssyn.

Inden fraflytningssynet foretages, skal lejemålet være rengjort, så det fremstår i samme stand som ved overtagelsen.

Kontaktoplysninger

Tlf: 4086 5890 eller 4083 8300

E-Mail: post@byggefirmaet-jh.dk

Libravej 12

8270 Højbjerg

CVR Nr: 19 63 92 90